Waarom een Detentiedak?.

Het Detentiedak is een innovatief en bewezen effectief groendakconcept wat van toegevoegde waarde is ten opzicht van andere oplossingen om overtollig regenwater tijdelijk op te vangen. Elke zorgvuldig bepaalde laag in de opbouw van het Detentiedak draagt eraan bij dat regenwater vertraagd wordt afgevoerd. Dit gaat hand in hand met het creëren van uitstekende groeicondities voor de bovenliggende vegetatie. Deze innovatie gaat een stap verder dan een regulier groendak, doordat het Detentiedak ook in verzadigde toestand in staat is het regenwater volledig te bufferen en vertraagd af te voeren.

Klimaatverandering leidt tot schade

De opwarming van de aarde heeft diverse negatieve gevolgen voor de aarde en haar bevolking. Een van die gevolgen is de toename van extreme weersomstandigheden in de vorm van hevige regenbuien die steeds vaker zullen gaan toenemen. Het snel groeiende aantal hoosbuien en de toename van overstromingsrisico’s is een grote zorg, met name in het stedelijk gebied. Jaarlijks loopt die schade op tot tientallen miljoenen euro’s en deze kosten stijgen elk jaar.

Vertraagde afvoer van regenwater

Één van de belangrijkste redenen om voor een Detentiedak te kiezen is het feit dat regenwater kan worden gebufferd in de opbouw en uiteindelijk vertraagd wordt afgevoerd richting de hemelwaterafvoer. Zo wordt het rioolstelsel ontlast gedurende hevige stormen, waardoor de kans op overstroming wordt gereduceerd. De watervertraging kan hierbij oplopen tot wel 24 uur.


Kan voldoen aan waterparagraaf

Om toekomstbestendig te bouwen wordt er per gemeente nagedacht over het waterbeleid, de zogenoemde waterparagraaf. Bij nieuwbouw, verbouwingen of renovaties kunnen er eisen worden gesteld omtrent de opvang en berging van regenwater. Het Detentiedak kan voldoen aan de waterparagraaf en is daarmee een toekomstbestendige oplossing in de strijd tegen overtollig regenwater.

Waar voor je geld

De toepassing van infiltratiekratten onder de grond is ook een werkzame oplossing in de strijd tegen overtollig regenwater. Het is echter de afweging waard om te kijken of er wordt geïnvesteerd in een oplossing die visueel zichtbaar is, zoals het Detentiedak, of dat er geld wordt geïnvesteerd in infiltratiekratten of een regenwatertank die onder de grond worden weggewerkt. 

Toepasbaar op platte en licht hellende daken

Het Detentiedak is toepasbaar op daken met een dakhelling tot maximaal 2°. Dit geldt niet voor retentiedaken. Al bij een minimale helling op het dak is de werking van een retentiedak niet meer 100% effectief. Door de unieke opbouwlagen van het Detentiedak blijft de werking 100%, ook als er sprake is van een lichte helling.

Waterberekening voor uw project

Direct inzichtelijk wat een Detentiedak voor uw project kan betekenen? Vraag een waterberekening aan.

Hier aanvragen
Aanvraag-waterberekening-op-maat.png