woensdag 10 november 2021

Eerste Nederlandse Detentiedak voor frisdrankleverancier Vrumona.

Op het bedrijfspand van Vrumona in Bunnik is onlangs het eerste Detentiedak van Nederland geplaatst. Op 8 november 2021 is het 588 m2 tellende groendak feestelijk geopend door lokaal wethouder Jocko Rensen. Dankzij dit innovatieve groendakconcept zal de kans op wateroverlast door extreme neerslag op het terrein drastisch worden verminderd. Het Detentiedak kan namelijk in volledig verzadigde toestand hemelwater bergen en op gecontroleerde wijze afvoeren.

Gezonde voedingsbodem

In de provincie Utrecht zijn de laatste jaren meerdere groene initiatieven ontstaan. Zo heeft Detentiedak-leverancier Sempergreen kortgeleden de Intentieverklaring Klimaatadaptief Bouwen van de Provincie Utrecht ondertekend met het doel om de regio Utrecht klimaatrobuuster te maken. Ook zijn zowel Vrumona als Sempergreen participant van Green Business Club Bunnik. Dankzij dit groene initiatief zijn de bedrijven met elkaar in contact gekomen en hebben ze dit ambitieuze groendakproject weten te realiseren.

Sjors Wessels van Sempergreen, participant van Green Business Club Bunnik: “Wij zijn erg blij met de uitgebreide samenwerking die tot stand is gekomen om dit innovatieve project te realiseren. Het laat zien dat lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid een gezonde voedingsbodem kunnen zijn voor projecten die de regio klimaatrobuuster maken. Zo zet Vrumona met behulp van dit initiatief een mooie eerste stap op het gebied van de waterproblematiek rondom het bedrijventerrein.”

Het Detentiedak werd ludiek geopend door het gieten van water op het groendak

Jocko Rensen (wethouder Bunnik), Evelien Sanders - de Boer (General Manager Vrumona), Stephan Beerends (Directeur Sempergreen)

Foto: Ritchie Damwijk

Voorverkenning met behulp van waterschap

Aan het begin van het traject hebben de partijen samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zaken in kaart gebracht, die binnen het gebied kunnen zorgen voor wateroverlast. Hieruit bleek, dat het bedrijventerrein waar Vrumona gevestigd is, overwegend versteend is en baat zou hebben bij een Detentiedak. Met de implementatie van dit Detentiedak wordt een groot deel van het waterprobleem in het gebied opgelost, doordat water vertraagd wordt afgevoerd. Hierdoor wordt het rioolsysteem bij extreme neerslag ontlast en voldoet het groendaksysteem aan de waterparagraaf, hemelwaterverordening en/of andere, groeiende eisen van gemeenten en waterschappen.

Evelien Sanders-De Boer, General Manager Vrumona: “Dit groene dak is een prachtig voorbeeld van lokale samenwerking en sluit perfect aan bij de circulaire en duurzame missie die we binnen Vrumona hebben. Water is een cruciaal onderdeel van ons product en een goede watervoorziening op ons terrein is van groot belang.”

Installatie binnen twee dagen

Voor de installatie van het Detentiekdak werkte Sempergreen samen met meerdere partijen. De aanbreng van een nieuwe laag bitumen is door Van Doorn Dakspecialist gedaan. Vervolgens hebben De Dakdokters het Detentiedak geïnstalleerd. Het groendak van 588m2 - verdeeld over twee dakvlakken - is binnen twee dagen gerealiseerd.

De installatie van de Detentielaag en de Honey Comb laag

De installatie van de Detentielaag en de Honey Comb (HC) laag

Randafwerking van perzikstenen

Bij dit Detentiedak is gebruik gemaakt van een duurzame randafwerking van Nocciolo bestaande uit van reststroom afkomstige perzikstenen (ook wel perzikpitten genoemd). Perzikstenen rotten niet, zijn bestendig tegen algengroei en nemen geen vocht op, waardoor ze niet schimmelen. Ook hebben ze een levensduur van meer dan 30 jaar, waardoor ze een uiterst duurzame oplossing zijn voor het project. 

Randafwerking met perzikstenen van Nocciolo

Randafwerking met perzikstenen

Duurzaamheid speerpunt voor Vrumona

Vrumona is een van de grootste frisdrankenleveranciers van Nederland en heeft duurzaamheid tot speerpunt verklaard. Met haar duurzaamheidsbeleid wil het bedrijf haar impact op het milieu zo klein mogelijk houden. Zo kiest Vrumona al langere tijd voor 100 procent groene elektriciteit. Bij het bereiden en verpakken van frisdrank is er alle aandacht voor efficiënt en circulair gebruik van grondstoffen, verpakkingen, water en energie. Afval en emissies worden waar nodig voorkomen en waar mogelijk verminderd.

Ook het gebruik van plastic heeft hun aandacht. In 2018 realiseerde Vrumona bijvoorbeeld een besparing van 9 procent, wat gelijk staat aan ruim 200.000 kilo van deze grondstof. Door aanpassingen in het ontwerp van de doppen werd in een jaar tijd 70.000 kilo minder plastic gebruikt. Ook maakte Vrumona de flessen 2 procent dunner. Dit leverde een besparing op van 130.000 kilo. Het werken aan gezondheid en veiligheid is voor iedereen binnen het bedrijf inmiddels een tweede natuur. De installatie van het Detentiedak past hiermee uitstekend binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van Vrumona.

Detentiedak ook geschikt voor bestaande bouw

Het gebouw van Vrumona bestond al. Dat is nog reden waarom het Detentiedak een perfecte oplossing was voor het bedrijf. Het Detentiedak is namelijk toepasbaar op daken die relatief weinig gewicht kunnen dragen en/of een dakhelling tot 2⁰ hebben. Dit zijn over het algemeen daken van bestaande gebouwen. Het vergroenen van bestaande bouw is duurzamer en vaak goedkoper dan het neerzetten van een nieuw, groen pand.

Installatie van het Detentiedak op het gebouw van Vrumona

Plaatsing van de Urbanscape green roll

De opbouw van een Detentiedak

Op deze website leest u alles over de waterbergende capaciteiten van het Detentiedak. Het unieke aan het Detentiedak is de opbouw van dit groendak. Lees hier meer over de vier unieke lagen waar een Detentiedak uit is opgebouwd.

Waterberekening voor uw project

Direct inzichtelijk wat een Detentiedak voor uw project kan betekenen? Vraag een waterberekening aan.

Hier aanvragen
Aanvraag-waterberekening-op-maat.png