Detentiedak Rotterdam.

Rotterdam, Nederland

Dit is een voorbeeldcase van een Detentiedak project in Rotterdam. Hieronder kunt lezen met welk type regenbui er is gerekend en wat de resultaten zijn van de toepassing van het Detentiedak. Binnen deze berekening zijn alle waterabsorberende componenten volledig met water verzadigd.

Hellingshoek dak

Dakoppervlakte

3.412 m2

Maximale toegestane dakbelasting

110 kg/m2

Oppervlakte Detentiedak

2.953 m2

Maximale dakbelasting Detentiedak

80 kg/m2

Overige dakoppervlakte (vegetatievrije zones)

459 m2

Type hemelwaterafvoer

Pluvia-systeem ø 100 mm

Aantal hemelwater afvoeren

45 stuks

Asset-1.png

Type regenbui.

Binnen deze waterberekening is er gerekend met regenbui R10. Door de huidige klimaatverandering zijn R8 buien niet meer toereikend voor het huidige rioolstelsel. Bij een regenbui R10 valt er 35,7 mm regen in 45 minuten. De maximale toegestane afvoersnelheid op het riool is 2,78 liter per seconde per hectare. De berekende piekafvoer met de toepassing van een Detentiedak valt binnen deze norm.

regendruppel-v2.png

Resultaten.

Berekende piekafvoer met Detentiedak

2,69 liter per seconde per hectare

Berekende piekafvoer vegetatievrij dak

260,62 liter per seconde per hectare

Reductie piekafvoer

Het Detentiedak zorgt in dit geval voor een reductie van de piekafvoer met 99%

Gemiddelde vertragingstijd

1.225 minuten - dit betekent dat na 1.225 minuten 50% van de totale hoeveelheid hemelwater is afgevoerd

Tijdsbestek tussen einde van de bui en het afvoeren van hemelwater

Na 66 uur stopt het dak met hemelwater af te voeren

Hoeveel mm vertraagd wordt afgevoerd

61 mm wordt vertraagd afgevoerd

Hoeveel mm wordt gebufferd

35 mm wordt gebufferd in het Detentiedak

Toelichting:

Bergen is water (tijdelijk) opslaan wat uiteindelijk (vertraagd) wordt afgevoerd. Bufferen is wanneer het water wordt geabsorbeerd in de groenkdaklagen en uiteindelijk door de planten (transpiratie) en de bodem (verdamping) in de vorm van damp wordt  teruggeven aan de atmosfeer. De Urbanscape Green Roll en de Sempergreen Sedummixmat zijn waterabsorberende componenten. De detentielaag en de bufferlaag zijn waterbergende componenten.Waterberekening voor uw project

Direct inzichtelijk wat een Detentiedak voor uw project kan betekenen? Vraag een waterberekening aan.

Hier aanvragen
Aanvraag-waterberekening-op-maat.png