Detentiedak kantoorpand Vrumona.

Bunnik, Nederland

Op het kantoorpand van frisdrankleverancier Vrumona in Bunnik is een Detentiedak van 588 m2 geplaatst. Samen met de projectgroep klimaatadaptatie van GBC Bunnik en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft Sempergreen de zwakke punten van het omliggende bedrijventerrein onderzocht en hieruit is de conclusie gekomen dat het terrein baat zou hebben bij een Detentiedak. Voor de installatie heeft Sempergreen samengewerkt met meerdere partijen, waaronder Van Doorn Dakspecialist, die de nieuwe laag bitumen heeft geplaatst. Vervolgens is het Detentiedak door De Dakdokters geïnstalleerd. Het groendak, verdeeld over twee dakvlakken, is binnen twee dagen gerealiseerd.

Hellingshoek dak

1,8°

Dakoppervlakte

600 m2

Maximale toegestane dakbelasting

135 kg/m2

Oppervlakte Detentiedak

588 m2

Maximale dakbelasting Detentiedak

115kg /m2

Overige dakoppervlakte (vegetatievrije zones)

12 m2

Type hemelwaterafvoer

Pluvia

Aantal hemelwaterafvoeren

4

Visualisatie-Detentiedak-Vrumona-f.png

Type regenbui.

Binnen deze waterberekening is er gerekend met regenbui R10. Door de huidige klimaatverandering zijn R8 buien niet meer toereikend voor het huidige rioolstelsel. Bij een regenbui R10 valt er 35,7 mm regen in 45 minuten. De maximale toegestane afvoersnelheid op het riool is 2,78 liter per seconde per hectare. Binnen deze waterberekening is er gerekend met regenbui van 45 mm gezien dat de vereiste te verwerken buffer is. Dit is door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voorgeschreven. De maximale ledigingstijd is 83 uur.

regendruppel-v2.png

Resultaten.

Berekende piekafvoer met Detentiedak

2,21 liter per seconde per hectare

Reductie piekafvoer

Het Detentiedak zorgt in dit geval voor een reductie van de piekafvoer met 99%

Gemiddelde vertragingstijd

1478 minuten - dit betekent dat na 1478 minuten 50% van de totale hoeveelheid hemelwater wat zal afvoeren is afgevoerd

Tijdsbestek tussen einde van de bui en het afvoeren van hemelwater

Na 65 uur en 42 uur stopt het dak met hemelwater af te voeren

Hoeveel mm vertraagd wordt afgevoerd

45 mm wordt vertraagd afgevoerd, max. met dit type opbouw is 57 mm

Hoeveel mm wordt gebufferd

33 mm wordt gebufferd in het Detentiedak

Toelichting:

Bergen is water (tijdelijk) opslaan wat uiteindelijk (vertraagd) wordt afgevoerd. Bufferen is wanneer het water wordt geabsorbeerd in de groenkdaklagen en uiteindelijk door de planten (transpiratie) en de bodem (verdamping) in de vorm van damp wordt  teruggeven aan de atmosfeer. De Urbanscape Green Roll en de Sempergreen Sedummixmat zijn waterabsorberende componenten. De detentielaag en de bufferlaag zijn waterbergende componenten.

Waterberekening voor uw project

Direct inzichtelijk wat een Detentiedak voor uw project kan betekenen? Vraag een waterberekening aan.

Hier aanvragen
Aanvraag-waterberekening-op-maat.png