vrijdag 18 juni 2021

Het waterberekeningsmodel van een Detentiedak.

Dankzij uitvoerig onderzoek in het onderzoekslaboratorium van Green Roof Diagnostics (GRD) beschikt GRD over een uitgebreide dataset ten aanzien van waterretentie en detentie op groendaken. Deze schat aan data heeft geleid tot de ontwikkeling van het ‘waterberekeningsmodel’.

Met dit model kunnen veel vragen over de retentie en detentie van regenwater op vegetatiedaken beantwoord worden. Ook geeft de waterberekening inzicht of de berekende piekafvoer van het Detentiedak valt binnen de norm die is vastgesteld binnen de eisen en wensen van gemeente of waterschap.

Wat wordt berekend met het waterberekeningsmodel?

Met het waterberekeningsmodel kan op basis van een type regenbui van een bepaalde regio worden bekeken wat de lokale effectiviteit is van een Detentiedak. Hiermee is inzichtelijk of het Detentiedak voldoet aan de eisen van de gemeente/overheid en of het Detentiedak in staat is hevige piekbuien op een gecontroleerde wijze te verwerken waardoor de kans op wateroverlast op een project wordt geminimaliseerd.

De waterberekening geeft inzicht in onderstaande meetgegevens:

  • Waterbufferend vermogen van het dak
  • Vertragingstijd van het gevallen regenwater
  • Afvoersnelheid bij regenbuien
  • Verdampende werking van het dak
  • Verzadigd gewicht van het dak

Binnen de waterberekening zijn alle waterabsorberende componenten van het Detentiedak volledig met water verzadigd.

Vraag een waterberekening voor uw project aan

Bent u geïnteresseerd in een waterberekening op maat voor uw project? Klik op onderstaande button om een waterberekening aan te vragen.

Waterberekening voor uw project

Direct inzichtelijk wat een Detentiedak voor uw project kan betekenen? Vraag een waterberekening aan.

Hier aanvragen
Aanvraag-waterberekening-op-maat.png