woensdag 10 juni 2020

Klimaatadaptief bouwen.

Het klimaat verandert in een hoog tempo. Door de toename van het aantal extreme regenbuien zullen vooral steden getroffen worden door schade en overlast door regenwater. Daarom zal in stedelijke gebiedsontwikkeling geanticipeerd moeten worden op het leefbaar en waterveilig houden van de stad. Dit betekent dat klimaatadaptie de basis moet vormen van alle stedelijke ontwikkeling.

Regenbestendige gebiedsontwikkeling is prioriteit

Steden worden met name getroffen door de gevolgen van kortdurende, maar zeer hevige buien. Het bestaande riool en huidige inrichting van de stad zijn er niet op berekend om grote hoeveelheden water in korte tijd af te voeren. Het overschot aan regenwater stroomt dan naar lage plekken. Daar kan waterschade en overlast ontstaan, zoals stremming van wegen en wateroverlast in huizen en bedrijven. Gebiedsontwikkeling moet zich daarom specifiek op extreme neerslag richten, waarbij  de regenbestendigheid van nieuw te ontwikkelen gebieden prioriteit is.

Hemelwaterverwerking moet vanaf initiatieffase meegenomen worden

Transformatie en herinrichting van de stedelijke omgeving is een vereiste om het toekomstige klimaat het hoofd te bieden. Dit betekent voor alle typen gebiedsontwikkeling, dat (extreme) hemelwaterverwerking vanaf de initiatieffase meegenomen moet worden. Projectontwikkelaars en andere partijen moeten klimaatbestendige en waterrobuuste ontwerpen altijd standaard toepassen. In deze ontwerpen moet het vertraagd afvoeren van hemelwater voorop staan. Door toepassing van een Detentiedak op (nieuw-)bouwprojecten kan hieraan een belangrijke bijdrage geleverd worden.

Watermanagement in de stad - illustratie door Natasha de Sena, WUR

Waterberekening voor uw project

Direct inzichtelijk wat een Detentiedak voor uw project kan betekenen? Vraag een waterberekening aan.

Hier aanvragen
Aanvraag-waterberekening-op-maat.png