maandag 29 juni 2020

De impact van extreme neerslag.

Het zal geen verrassing zijn: extreme neerslag heeft een grote impact binnen het verstedelijkt gebied. Door klimaatverandering wordt het weer warmer en natter en komen extreme buien steeds vaker voor. In zeer extreme situaties kan water op straat, wat normaal gesproken van korte duur is, overgaan in wateroverlast, zoals overstromen van kelders en woningen, en enorme schade veroorzaken. Gemeenten zijn daarom genoodzaakt hun risico-inventarisatie ten aanzien van het verwerken van hemelwater hierop aan te passen. Naast ondergrondse wateropvang wordt bovengronds opvang, zoals op daken, steeds belangrijker. In gemeenten met een hemelwaterverordening is hierbij ook een belangrijke taak voor bedrijven en particulieren weggelegd door het opvangen en verwerken van regenwater op (nieuw-)bouwprojecten.

Van berekening met R8-bui naar R9/R10-bui

Gemeenten bepaalden de risicogebieden voor het verwerken van regenwater tot voor kort op basis van een R8 bui. Een dergelijke hevige bui kwam eens in de twee jaar voor.  Hierop is ook de breedte van de rioleringsbuizen afgestemd. Als het harder regent dan bui R8, dan komt er water op straat te staan, meestal van korte duur. Tijdelijk water op straat is in principe geen probleem; het is vooral een oplossing voor de verwerking van zware/extreme buien, te vergelijken met het overstromen van de uiterwaarden bij de grote rivieren.  Echter, door klimaatverandering komen nu ook steeds vaker R9 en R10 buien voor. Dit zijn buien die voorheen slechts een keer in de vijf of tien jaar voor kwamen. Door deze verandering zijn gemeenten genoodzaakt hun risicogebieden opnieuw onder de loep te nemen en het rioleringsplan hierop aan te passen.  

Tekst gaat verder onder grafiek

Stijging van extreme neerslag in Nederland. Bron KNMI, bewerking PBL

Naast ondergrondse ook bovengrondse wateropvang, zoals op daken

Gemeenten dienen bij de analyse niet alleen naar ondergrondse of alleen naar bovengrondse wateropvang te kijken, de kracht zit in de combinatie. Bovengrondse oppervlakken zijn een belangrijke extra dimensie in de verwerking van de extreme hoeveelheden regenwater. Bij extreme buien kan de afvoer van onverharde oppervlakken een flinke bijdrage leveren aan de hoeveelheid water op straat. Daken vormen hierin een zeer belangrijk element. Ze bieden een groot oppervlakte, die ingezet kan worden voor het verwerken van hemelwater, zoals met een Detentiedak.

Hemelwaterverordening stelt eisen aan (nieuw-)bouwprojecten

Enkele gemeenten hebben naast het rioleringsplan tevens een hemelwaterverordening opgesteld. Hiermee legt de gemeente ook verantwoordelijkheid bij bedrijven en particulieren voor de verwerking van hemelwater, omdat een groot gedeelte van de stad uit privaat terrein bestaat.  In deze verordening worden eisen gesteld aan (nieuw-)bouwprojecten met betrekking tot het opvangen en verwerken van regenwater, waarbij het water uiteindelijk gecontroleerd afgevoerd wordt. Controleer bij uw (nieuw-)bouwproject dus of in uw gemeente een hemelwaterverordening van kracht is. De toepassing van een Detentiedak op uw dak kan u helpen te voldoen aan deze verordening.

Waterberekening voor uw project

Direct inzichtelijk wat een Detentiedak voor uw project kan betekenen? Vraag een waterberekening aan.

Hier aanvragen
Aanvraag-waterberekening-op-maat.png